Entitats organitzadores

Comitè científic

– Dr. Enric Masllorens, director general de FJE
– Sr. Miquel Amor, director d’innovació de FJE
– Sra. M. Mar Sánchez, directora titular del Col·legi Montserrat  
– Sra. Araceli Vendrell, directora de comunicació del Col·legi Montserrat
– Sr. Juan Antonio Fernández-Arévalo, director de batxillerat del Col·legi Montserrat
– Dr. Jordi Riera, IP del grup d’investigació en pedagogia, societat i innovació amb el suport de les TIC. FPCEE Blanquerna, URL.
– Dra. Montserrat Castelló, IP del grup d’investigació SINTE d’estratègies de lectura i escriptura acadèmiques. FPCEE Blanquerna, URL.
– Dra. Elisabeth Alomar, IP del grup d’investigació en discapacitat i qualitat de vida. FPCEE Blanquerna, URL.
– Dr. Josep Gallifa, IP del grup d’investigació psicologia, persona i context. FPCEE Blanquerna, URL.
– Dra. Anna de Montserrat, vicedegana d’educació i de programes internacionals de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, URL.

Comitè organitzador

– Dr. Enric Masllorens, director general de FJE
– Sra. Araceli Vendrell, directora de comunicación del Col·legi Montserrat
– Dra. Anna de Montserrat, vicedegana d’educació i de programes internacionals de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, URL.
– Sra. Cristina Rodríguez, responsable de difusió de FJE
– Sra. Anna Redondo, secretària del vicedeganat d’Educació i Programes Internacionals de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, URL.