Consulti el llibre d’Abstracts

Àrees temàtiques

Avaluació del canvi, de competències, de processos, del professorat, de continguts …

Instruccions generals per a l’enviament de comunicacions

 • La presentació oral haurà de ser en espanyol o anglès. El tema a tractar serà sobre l’avaluació del i per al canvi.
 • Quan enviï/n el seu treball, si aquest és acceptat, l’autor o els autors es compromet/en a ser al lloc i l’hora establerts per a la presentació oral. Les comunicacions de bones pràctiques es presentaran el dimarts 10 i el dimecres 11 de març de 2020 als espais previstos al programa del Simposi.
 • La persona o les persones que presentin la comunicació hauran d’estar inscrites al Simposi (excepte les persones que pertanyin a escoles que reben visita).
 • El termini per a la presentació de comunicacions s’acaba el 22 de novembre de 2019 a les 23.59 hores. No s’admetran canvis a les presentacions un cop finalitzat aquest termini.
 • Totes les notificacions es realitzaran per correu electrònic, per la qual cosa és requisit indispensable indicar clarament l’adreça electrònica de la persona que presenti la comunicació.
 • L’acceptació o el rebuig de les comunicacions es notificarà per correu electrònic a l’adreça indicada en el moment d’enviar la comunicació. Posteriorment s’informarà de l’espai i l’hora de l’exposició. Les normes de presentació i els detalls de planificació s’inclouran en aquest enviament i els enviaments següents.
 • L’enviament del resum pressuposa l’acceptació íntegra d’aquests criteris. El resultat de l’avaluació de les comunicacions per part del Comitè Científic serà inapel·lable. L’Organització rebutjarà les comunicacions que no s’adaptin a les normes exposades.

 

Guia per a la presentació de Bones Pràctiques

 • Llengua (espanyol/anglès)
 • Nivell Educatiu (al qual es refereixen les Bones Pràctiques)
 • Audiència (professors/directius/…)
 • Àrea Temàtica (Avaluació del canvi, Avaluació de competències, Avaluació de processos, Avaluació de professorat, Avaluació de continguts i uns altres…)
 • Element innovador que es destaca
 • Resum de la pràctica (150 paraules, per a publicar en el programa)
 • Descripció de la pràctica (Temps de presentació: 45 min.):
  • Objectius
  • Dinàmica de la Sessió
  • Suport Visual que s’utilitzarà
  • Material i requisits tècnics necessaris

 

Consulti el llibre d’Abstracts